KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE UKRAJINCOV 

 

KURZ SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA PRE ZÁUJEMCOV Z UKRAJINY. 

КУРС СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2022/03/ua.png

Súkromná spojená škola, Biela voda , Nad traťou 1342/ 28, 060 01 Kežmarok  organizuje 

 kurz základov slovenčiny ako cudzieho jazyka pre dospelých záujemcov  

a žiakov stredných škôl z Ukrajiny, ktorí majú štatút  čakateľa na azyl alebo štatút odídenca 

a ktorí  potrebujú ovládať základy slovenčiny kvôli získaniu pracovného miesta na Slovensku , 

alebo kvôli návšteve strednej školy.

Začiatok kurzu: Podľa dohody
Termín kurzu :1.mesiac: 20 hodín ( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma)2.mesiac: 20 hodín ( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma)3.mesiac : 20 hodín( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma) 
Počet  vyučovacích hodín:60 hodín
Cieľ kurzu:dosiahnutie úrovne A0 SERR
Miesto konania kurzu:Súkromná spojená škola, Biela voda , KežmarokNad traťou 1342/ 28, 060 01 Kežmarok
Čas konania kurzu:2 x za týždeň po dve vyučovacie hodiny prezenčná forma + 1 hodina dištančne : streda a štvrtok alebo podľa dohody:  1.skupina: 8:30-10:30 streda a štvrtok- prezenčne, 11:00-12:00 dištančne alebo podľa dohody2.skupina:   15:00-17:00 streda a štvrtok prezenčne, 18:00-19:00 dištančne alebo podľa dohody
Jeden kurz  v počte:6 -8 uchádzačov. SSŠ  bude flexibilne reagovať, v prípade vyššieho záujmu nielen na zvýšení počtu záujemcov, ale aj počtu kurzov
Informácie:0911 523 517 v čase 7:00 10:00
Cena za kurz:60 hodín x 2,5/ hodina = 150,00 €O príspevok na kurz je možné požiadať:na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v mieste registrácie,
Migračné informačné centrum IOM (Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovenská republika) .  Žiadosť spolu s prílohou zašlite e-mailom na mic@iom.int alebo poštou do Migračného informačného centra IOM (Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovenská republika),
 svojho zamestnávateľa alebo budúceho zamestnávateľa.

 

Osnovy pre základný kurz A.0

Okruh slovnej zásoby Forma Jazykové prostriedky-gramatika Forma
1.Rodina a spoločnosť: osobné údaje, vzťahy v rodine, národnosť, štátna príslušnosť, tlačivá a dokumentyPrezenčná1.Časovanie pomocného slovesa „byť“ a „mať“Prezenčná
Dištančná
2.Domov a spôsob bývania, bývanie v meste a na vidieku, zariadenie domu a bytuPrezenčná2.SLOVESÁ:časovanie plnovýznamových slovies v prítomnom, minulom a budúcom časePrezenčná
Dištančná
3.Ľudské telo, opis človeka a jeho charakterových vlastností, starostlivosť o zdravie, choroby, nehodyPrezenčná3.SLOVESÁ:časovanie zvratných sloviesPrezenčná
Dištančná
4.Stravovanie: návyky, jedlá, nápoje, stravovacie zariadenia, zelenina, ovocie, druhy mäsa, mliečne výrobkyPrezenčná4.SLOVESÁ:tvorenie otázok a záporu u všetkých sloviesPrezenčná
Dištančná
5.Voľný čas, záľuby, knihy a čítaniePrezenčná5.SLOVESÁ:časovanie modálnych slovies vo všetkých gramatických časochPrezenčná
Dištančná
6.Masovo-komunikačné prostriedkyPrezenčná6. SLOVESÁ:časovanie slovies s koncovkou „-ovať“Prezenčná
Dištančná
7.Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, príprava na cestuPrezenčná7.PODSTATNÉ MENÁ:jednotné a množné číslo podstatných mienPrezenčná
Dištančná
8.Vzdelávanie a práca: škola a jej vybavenie, učebné predmety, činnosti v škole, profesijné zariadeniaPrezenčná8.PODSTATNÉ MENÁ:skloňovanie podstatných mien podľa vzorovPrezenčná
Dištančná
9.človek a príroda: fauna a flóra, životné prostredie, počasiePrezenčná9.PODSTATNÉ MENÁ: Počítateľné, nepočítateľné a pomnožné podstatné mená Prezenčná
Dištančná
10.Sviatky a tradíciePrezenčná10.PRÍDAVNÉ MENÁ: skloňovanie prídavných mien v jednotnom a množnom číslo Prezenčná
Dištančná
11.Obliekanie a móda: základné časti oblečenia, doplnkyPrezenčná11.PRÍDAVNÉ MENÁ: stupňovanie prídavných mienPrezenčná
Dištančná
12.Šport: druhy športov( zimné, letné), individuálne a kolektívnePrezenčná12.PRÍDAVNÉ MENÁ: prídavné mená miery a kvalityPrezenčná
Dištančná
13.Obchod a služby: nákupné zariadeniaPrezenčná13.ZÁMENÁ:osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovaciePrezenčná
Dištančná
14.Pošta a telekomunikačné službyPrezenčná14.ČÍSLOVKY:základné a radové číslovkyPrezenčná
Dištančná
15.Svetadiely a krajinyPrezenčná15.ČÍSLOVKY:používanie základných čísloviek pri určovaní časuPrezenčná
Dištančná
16.PRÍSLOVKY:tvorenie prísloviek a ich stupňovaniePrezenčná
Dištančná
17. PREDLOŽKY:miesta a času a ich použitie s podstatným menomPrezenčná
Dištančná
18.Tvorenie účelových vietPrezenčná
Dištančná
19.Tvorenie vzťažných viet
20.Podmieňovací spôsob prítomnýPrezenčná
Dištančná

 КУРС СЛОВАЦЬКОЇ ​​МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ Українців :

 школа  організовує ще один курс з основ словацької мови як іноземної для дорослих

 абітурієнтів та старшокласників з України, які мають статус притулку чи резидента 

та яким необхідно оволодіти основами словацької мови, щоб отримати роботу 

в Словаччині чи відвідати середню школу або коледж.

Початок курсу: Відповідно до договору
Дата проведення курсу: Місяць:  20 год.Місяць: 20 год.Місяць:  20 год.
Кількість навчальних годин: 60 год.
Мета курсу:досягнення рівня А0
Місце проведення курсу:Súkromná spojená škola, Biela voda , KežmarokNad traťou 1342/ 28,     060 01 Kežmarok
Час курсу:
Усе може бути гнучко узгоджено відповідно до потреб учасників
2 рази на тиждень по два уроки: середа та четвер:Група 1. 8:30- 10:30 середа, четвер.Група 2: 15:00- 17:00 середа, четвер.
Один курс у кількості:6-8 претендентів. Школа гнучко, у разі підвищення зацікавленості, реагуватиме не тільки на збільшення кількості абітурієнтів, а й на кількість курсів.
Довідки:0911 523 517 v čase 7:00 10:00
Ціна за курс:Вартість курсу: 60 x 2,5 €/= 150,00 €Подати заявку на участь у курсі можна:а) в Управлінні праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки за місцем реєстрації,
б) Центр міграційної інформації МОМ (Grösslingová 35, 811 09 Братислава, Словацька Республіка). Надішліть заявку разом із вкладенням електронною поштою на адресу mic@iom.int або поштою до Центру міграційної інформації МОМ (Grösslingová 35, 811 09 Братислава, Словацька Республіка),
(c) його роботодавець або майбутній роботодавець.