https://img.fruugo.com/product/0/60/210159600_max.jpg

KURZ SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA PRE ZÁUJEMCOV Z UKRAJINY. 

КУРС СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2022/03/ua.png

Súkromná spojená škola, Biela voda , Kežmarok

                                           Nad traťou 1342/ 28

                                           060 01 Kežmarok  

organizuje  kurz základov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre dospelých záujemcov  a žiakov stredných škôl z Ukrajiny, ktorí majú štatút  odídenca alebo čakateľa na azyl a ktorí  potrebujú ovládať základy slovenského jazyka kvôli získaniu pracovného miesta na Slovensku , alebo kvôli návšteve strednej školy.

Začiatok kurzu: Podľa dostatočného počtu účastníkov ( od 6-8 )
Termín kurzu :mesiac : 20 hodín ( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma).mesiac:  20 hodín ( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma).Mesiac:  20 hodín( 16 prezenčná forma, 4 hodiny dištančná forma).
Počet  vyučovacích hodín:      60 hodín za 3 mesiace
Cieľ kurzu:. dosiahnutie premostenia z azbuky na latinské písmo . dosiahnutie úrovne z A0 na A1. 2 SERR
Miesto konania kurzu:Súkromná spojená škola, Biela voda , KežmarokNad traťou 1342/ 28, 060 01 Kežmarok
Čas konania kurzu:2 x za týždeň po dve vyučovacie hodiny prezenčná forma + 1 hodina dištančne.Zvyčajne pôjde o tento časový rozvrh: 8:30-10:30 streda a štvrtok- prezenčne, 11:00-12:00 dištančne.
Jeden kurz  v počte:6 -8 uchádzačov. Škola bude flexibilne reagovať, v prípade vyššieho záujmu nielen na zvýšení počtu záujemcov, ale aj počtu kurzov.
Informácie:0911 523 517 v čase 7:00 10:00
Cena za kurz:Podľa dohody s poskytovateľom na 60 hodín .O príspevok na kurz je možné požiadať:na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v mieste registrácie,
Migračné informačné centrum IOM (Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovenská republika) .  Žiadosť spolu s prílohou zašlite e-mailom na mic@iom.int alebo poštou do Migračného informačného centra IOM (Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Slovenská republika),
 svojho zamestnávateľa alebo budúceho zamestnávateľa.

 

Osnovy pre základný kurz A0

Okruh slovnej zásoby Forma Jazykové prostriedky-gramatika Forma
1.Rodina a spoločnosť: osobné údaje, vzťahy v rodine, národnosť, štátna príslušnosť, tlačivá a dokumentyPrezenčná1.Časovanie pomocného slovesa „byť“ a „mať“Prezenčná Dištančná
2.Domov a spôsob bývania, bývanie v meste a na vidieku, zariadenie domu a bytuPrezenčná2.SLOVESÁ:časovanie plnovýznamových slovies v prítomnom, minulom a budúcom časePrezenčná Dištančná
3.Ľudské telo, opis človeka a jeho charakterových vlastností, starostlivosť o zdravie, choroby, nehodyPrezenčná3.SLOVESÁ:časovanie zvratných sloviesPrezenčná Dištančná
4.Stravovanie: návyky, jedlá, nápoje, stravovacie zariadenia, zelenina, ovocie, druhy mäsa, mliečne výrobkyPrezenčná4.SLOVESÁ:tvorenie otázok a záporu u všetkých sloviesPrezenčná Dištančná
5.Voľný čas, záľuby, knihy a čítaniePrezenčná5.SLOVESÁ:časovanie modálnych slovies vo všetkých gramatických časochPrezenčná Dištančná
6.Masovo-komunikačné prostriedkyPrezenčná6. SLOVESÁ:časovanie slovies s koncovkou „-ovať“Prezenčná Dištančná
7.Doprava a cestovanie: dopravné prostriedky, príprava na cestuPrezenčná7.PODSTATNÉ MENÁ:jednotné a množné číslo podstatných mienPrezenčná Dištančná
8.Vzdelávanie a práca: škola a jej vybavenie, učebné predmety, činnosti v škole, profesijné zariadeniaPrezenčná8.PODSTATNÉ MENÁ:skloňovanie podstatných mien podľa vzorovPrezenčná Dištančná
9.človek a príroda: fauna a flóra, životné prostredie, počasiePrezenčná9.PODSTATNÉ MENÁ: Počítateľné, nepočítateľné a pomnožné podstatné mená Prezenčná Dištančná
10.Sviatky a tradíciePrezenčná10.PRÍDAVNÉ MENÁ: skloňovanie prídavných mien v jednotnom a množnom číslo Prezenčná Dištančná
11.Obliekanie a móda: základné časti oblečenia, doplnkyPrezenčná11.PRÍDAVNÉ MENÁ: stupňovanie prídavných mienPrezenčná Dištančná
12.Šport: druhy športov( zimné, letné), individuálne a kolektívnePrezenčná12.PRÍDAVNÉ MENÁ: prídavné mená miery a kvalityPrezenčná Dištančná
13.Obchod a služby: nákupné zariadeniaPrezenčná13.ZÁMENÁ:osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovaciePrezenčná Dištančná
14.Pošta a telekomunikačné službyPrezenčná14.ČÍSLOVKY:základné a radové číslovkyPrezenčná Dištančná
15.Svetadiely a krajinyPrezenčná15.ČÍSLOVKY:používanie základných čísloviek pri určovaní časuPrezenčná Dištančná
16.PRÍSLOVKY:tvorenie prísloviek a ich stupňovaniePrezenčná Dištančná
17. PREDLOŽKY:miesta a času a ich použitie s podstatným menomPrezenčná Dištančná
18.Tvorenie účelových vietPrezenčná Dištančná
19.Tvorenie vzťažných viet
20.Podmieňovací spôsob prítomnýPrezenčná Dištančná

 КУРС СЛОВАЦЬКОЇ ​​МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ Українців :

 школа  організовує ще один курс з основ словацької мови як іноземної для дорослих абітурієнтів та старшокласників з України, які мають статус притулку чи резидента та яким необхідно оволодіти основами словацької мови, щоб отримати роботу в Словаччині чи відвідати середню школу або коледж.

[learn_press_profile]