OBSAHOVÝ a ČASOVÝ HARMONOGRAM  KURZU KADERNÍK 

Meno a priezvisko  účastníka   kurzu, dátum nar.Rozsah kurzuDátum začiatku a ukončenia kurzu
450 hodín ( 219 teoretická časť + 231 praktická časť )(12 týždňov)

1.mesiac -1.modul: Starostlivosť o vlasy, vodová ondulácia a ondulácia železom

150 hodín :Teória : 73 hodín, z nich prezenčná forma 49 hodín a dištančná forma 24 hodín.

 Prax   : 77 hodín, z nich prezenčná forma 56 hodín a dištančná forma 21 hodín. 

TýždeňObsahová časťZložky a počty hodín z TVVP
1.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Ekonomika svet práce (3)
Odborné kreslenie (4)
Materiály (9)
Odborné kreslenie (4)
2.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Materiály(6)
Psychológia a spoločenská výchova (8)
Materiály(1)
Zdravoveda (3)
3.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Zdravoveda (6)
Technológie (12)
4.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Technológie (6)

2.mesiac- 2.modul: Základné kadernícke úkony: strihanie vlasov, preparácia vlasov, odfarbovanie a farbenie vlasov

150 hodín : Teória : 76 hodín, z nich prezenčná forma 64 hodín a dištančná forma 12 hodín.

Prax: 74 hodín, z nich prezenčná forma 56 hodín a dištančná forma 21 hodín. 

TýždeňObsahová časťZložky a počty hodín z TVVP 
1.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Ekonomika svet práce (3)
Odborné kreslenie (4)
Psychológia a spoločenská výchova (8)
Materiály(7)
2.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Materiály(13)
Psychológia a spoločenská výchova (8)
Zdravoveda (3)
Technológie ( 6)
3.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Technológie (16)
4.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Technológie (16)

3.mesiac- 3.modul: Súčasná účesová tvorba

150 hodín :Teória : 67 hodín, z nich prezenčná forma 49 hodín a dištančná forma 24 hodín.

Prax   : 83 hodín, z nich prezenčná forma 56 hodín a dištančná forma 21 hodín. 

TýždeňObsahová časťZložky a počty hodín z TVVP 
1.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Ekonomika svet práce (3)
Odborné kreslenie (5)
Materiály(10)
2.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Materiály(4)
Psychológia a spoločenská výchova (8)
Zdravoveda (5)
3.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Zdravoveda (2)
Technológie (14)
4.týždeňTeoretická časť:
1.Prezenčná forma
2.Dištančná forma
Odborný výcvik:
Odborný výcvik-prax
Technológie (16)

Prihláška na kurz

[learn_press_profile]