Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok – Odborná škola (OŠ)

ŠKOLSKÝ  ROK  2022/ 2023

TriedaPočet žiakovTriedny učiteľ/ ka
1.A24 Mgr. Adriana PAVLOVSKÁ
1.B28 Mgr. Mária     MAJERSKÁ
1.C25Ing.  Martina  BABČÁKOVÁ    
1.D25 Mgr. Dominik GLEVAŇÁK
1.UA18 Ing.  Alžbeta  DUBJELOVÁ
2.UB27Ing.  Ľubomír VALENČÍK
2.A25PaedDr. Mária     Nagranová, PhD.  ThDr.         
2.B22Mgr. Mária     MAJERSKÁ
2.C26 Ing.  Jana       BALÁŽOVÁ
2.UA35Mgr. Mariana REGEŠOVÁ
3.UA24 Mgr. Róbert   MYSZA
1.NŠ10PaedDr. Beáta    JENREJÁKOVÁ   
2.NŠ25Mgr. Mariana REGEŠOVÁ
Spolu: 13 triedSpolu:                   314     žiakovSpolu: 11  triednych učiteľov

Edukácia 

Organizačnú zložku OŠ vedú:  zástupkyňa školy pre OŠ PhDr.Jana Mašlonková, MBA a hlavný majster odborného výcviku 

Ing. Peter Ambroz. Prácu plánujú, organizujú, riadia a kontrolujú. Za výsledky priamo zodpovedajú riad.školy.

1.Teoretické predmety: SJL-Slovenský jazyk a lieratúra, MTE-Matematika, RUJ- Ruský jazyk, AJ- Anglický jazyk, ROJ-Rómsky 

jazyk,  VPR-Výtvarná príprava, CHE- Chémia, SEE-Svet práce,STK- Stavebné konštrukcie, ODK-Odborné kreslenie, EKO- 

Ekonomika,   VKF- Výroba konfekcie, OBN-Občianska náuka, TSV- Telesná a športová výchova.  NBV-Náboženská výchova,  

ETV-Etická výchova, INF-Informatika, MTE- Materiály, TEC- Technológie, , FYZ- Fyzika, KKS- Kreslenie a konštrukcie strihov,

STL– Stolovanie, ZDR-Zdravoveda,  MaŠ– Móda a štýl, PaV-Potraviny a výživa, PsP-Psychológia práce, PRB-Prestavba budov, 

EKL-Ekológia, HsV- Hospodárske výpočty,  SaZ- Stroje a zariadenia   SpK- Spoločenská komunikácia.

 2.Odborný výcvik ( OVY)- žiaci sa delia na skupiny.

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/57090154_2511990405698807_8656672392300462080_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/moda2019/56711085_2511986802365834_431104082455822336_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/Luka/78055399_2847835865250880_358136994733228032_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/moda2019/DSCN2188.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/moda2019/79374305_2516514815250951_3760950054760742912_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/57015738_2511017369129444_1697081092072275968_o.jpg

[learn_press_profile]