etwinnning

Titul „Škola eTwinning“ je najvyšším európskym ocenením pre vedenie školy a celý školský kolektív 👩‍🏫. Ocenené sú školy, ktoré okrem realizácie kvalitných eTwinning projektov majú aj víziu zlepšovania sa do budúcnosti v rôznych oblastiach a zaväzujú sa plniť Poslanie Škôl eTwinning.