Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok  –  VEDÚCI/ E   ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK  ŠKOLY 

ŠKOLSKÝ  ROK  2022/ 2023   

Odborný výcvik na elokovaných pracoviskách školy vedie hlavný majster odborného výcviku: 

Ing. Peter Ambroz.. Prácu plánuje, organizuje, riadi a kontroluje. Za výsledky priamo zodpovedá riad.školy.                 

Titul pred menomPriezvisko a menoOrganizačná  zložkaTriednictvoKariérová pozíciaZaradenie zamestnanca
Ing.Ľuboslav LongauerOU Krížová VesZodpovedný vedúci EPMajster OVY
Mgr.Danielčák PavolOŠ PodhoranyZodpovedný vedúci EPMajster OVY
Pálfyová LuciaOŠ IhľanyZodpovedná vedúci EPMajsterkaOVY
Edelműller ĽubošOŠ PodsadekZodpovedný vedúci EPMajster OVY
Mgr.Babjarčík AndrejOU Jakubany2.EM 3.DMZodpovedný vedúci EPTriedny učiteľ, Majster OVY
Kešeľák MichalOU ĽubotínZodpovedný vedúci EPMajster OVY

 ODBORY V KMEŇOVEJ ŠKOLE a NA ELOKOVANÝVH PRACOVISKÁCH , VYUČUJÚCI a MAJSTRI/ MAJSTERKY

Odborný výcvik na elokovaných pracoviskách školy plánujú, riadia a kontrolujú zodpovední/é vedúci/e  pracovísk 

a pedagogickí pracovníci realizujú edukáciu ( učitelia a majstri/ majsterky). Za výsledky priamo zodpovedajú  

riad.školy a hlavnému majstrovi odborného výcviku školy.

Kmeňová škola a Elokované pracoviskoZodpovedný/á  PP Organizačná zložkaOdboryPedagógovia
Kežmarok – kmeňová školaOŠ a OU:
Ing. Peter Ambroz – hlavný majster odbornej výchovy, zodpovedá za pracoviská v Kežmarku ako celok
( OŠ a OU )   

_________________

OŠ a OU:
Adriána Oravcová-  vedúca krajčírskej  dielne
6456 H kaderník, 
3152 H  krajčírka,
3383 H spracúvanie dreva,
3686 F stavebná výroba,
3661 H murár,
6444 H čašník-servírka,

_________________

3686 F stavebná výroba,
3178 F výroba konfekcie
Ing. Jana Balážová, Ing. Martina Babčáková, Mgr. Ingrid Čonková,  Bc. Beáta Mráziková, Bc. Marcela Peštová, Vladimír Cehula,

_________________

Ján Rusnák, Mgr. Lýdia Vaverčáková, Ing. Patrik Boleš, Bc. Beáta Mráziková, Adriána Oravcová,  Otília Dovalová, Renáta Polhošová, Miloš Hlaváč
Krížová VesOU: Ing. Ľuboslav  LongauerOŠ: Ing. Ľuboslav Longauer
3178 F výroba konfekcie,
3383 F stavebná výroba,
3686 F spracúvanie dreva,
3383 F spracúvanie dreva,  
3686 G stavebná výroba
Ing. Ladislav Jendrejčák,  Emília Šaligová,  Eva Garstková, Koloman Horváth, Kamil Polhoš, Ervín Tremba, Ing. Ľuboslav Longauer, Emília Šaligová, Milan Šabľa
PodhoranyOŠ: Mgr. Pavol  Danielčák

_________________

OU: Mgr. Pavol Danielčák
3152 H  krajčírka,
3178 F výroba konfekcie

_________________

3383 G spracúvanie dreva,
3178 F výroba konfekcie
Mgr. Pavol Danielčák, Ing. Alžbeta Dubjelová Mgr. Mária Majerská, Marcela Kuzmová

_____________________

Ing. Terézia Keda Dragošeková, Juraj Jurgovian
IhľanyOŠ: Lucia Pálfyová3178 F výroba konfekcie,
3686 F stavebná výroba,
4579 F lesná výroba

Ing. Ľubomír Valenčík, Mgr. Štefan Lopatovský, Lucia Pálfyová
PodsadekOŠ: Ľuboš   Edelműller
_________________
OU: Ľuboš   Edelműller
3178 F výroba konfekcie,
3383 F spracúvanie dreva
 _______________
3383 G spracúvanie dreva
Mgr. Adriana Pavlovská, Ľudmila Eštočinová, Ľuboš Edelműler
____________________
PaedDr.Valér Onufer
JakubanyOU: Mgr. Andrej Babjarčík3178 G výroba konfekcie,
3686 G stavebná výroba
Mgr.Andrej Babjarčík, Veronika Mačugová, Mária Knapíková, Peter Vreslovič
ĽubotínOU: Michal Kešeľák3178 G výroba konfekcie,
3686 G stavebná výroba
 
Mgr. Anna Kravčíková, Bc. Jozef Bravis  ml.,  Bc. Tomáš Bravis,  Júlia Kolcunová, Michal   Kešeľák, Jozef Bravis str
DUÁLNE VZDELÁVANIE ( DUAL-vzd.)  V KMEŇOVEJ ŠKOLE  A NA ELOKOVANÝVH PRACOVISKÁCH Firmy, s ktorými má škola uzavreté zmluvy o duálnom vzdelávaní: 1. MERATE s.r.o.
2. DARUS STAV s.r.o.
3. PSP MORAVIA s.r.o.
4. Hotel Solisko s.r.o.
5. Rozvoj Krížovej Vsi s.r.o.
Odbory, ktoré sa v rámci DUAL-vzd. vyučujú:
stavebná výroba spracúvanie dreva čašník-servírka

Učebné odbory OU a OŠ

 • 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce    3686 F a 3383 F stavebná výroba  
 • 3178 G 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky  3178 F  výroba konfekcie
 • 3383 G 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov
 • 6456 H      kaderník                                                        
 • 6444 H      čašník- servírka
 • 3661 H      murár
 • 3383 H      spracúvanie dreva   3686 F spracúvanie dreva

Zaradenie učebných odborov s účinnosťou od 1. septembra 2018

 • 2478 G 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov
 • 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
 • 6485 G      opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • 6494 G      služby a domáce práce

Zaradenie učebných odborov s účinnosťou od 1. septembra 2022

 • 4579 F   lesná výroba