Kurzy

 

Aktúalne kurzy

Krajčír - dámske odevy

Absolvent samostatne zvláda všetky krajčírske úkony s využitím nových moderných trendov.
top

Kaderník

Absolvent samostatne zvláda všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov.

Murár

Pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti stavebných prác.

Kredibilita školy

 

Partneri