Škola sa zapojila do projektu: 

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Pedagogické kluby

Pedagogický klub  č. 1 s výstupom

Pedagogický klub  č. 2 s výstupom

Pedagogický klub  č. 3 s výstupom

Pedagogický klub  č. 4 s výstupom

logo MSVVaS SR
5db435375ae20 logo eu esf efrr
2758
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projekt20-23/Plagat_Biela_Voda-page0001-1.jpg
logo MSVVaS SR
5db435375ae20 logo eu esf efrr
2758
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projekt20-23/Popis_projektu_www_stranka_Biela_Voda-page0001-1.jpg

[learn_press_profile]