Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok  – Odborné učilište (OU)

ŠKOLSKÝ  ROK  2022/ 2023

TriedaPočet žiakovTriedny učiteľ/ ka
1.AM17Mgr. Lýdia         VAVERČÁKOVÁ
1.BM13Mgr. Janka        HANEČÁKOVÁ
1.CM19Mgr. Anna         KRAVČÍKOVÁ
2.AM13Mgr. Janka        HANEČÁKOVÁ
2.BM  9Mgr. Róbert       MYSZA
2.CM10Mgr. Anna         KRAVČÍKOVÁ
2.DM18Mgr. Nadežda   ŠAŠALOVÁ
2.EM17  Mgr. Andrej       BABJARČÍK
3.AM 16Mgr. Lýdia         VAVERČÁKOVÁ
3.CM10Mgr. Nadežda   ŠAŠALOVÁ
3.DM13Mgr. Andrej       BABJARČÍK
Spolu: 11 triedSpolu:  155  žiakovSpolu: 6 triednych učiteľov

Edukácia 

Organizačnú zložku OU vedú:  zástupkyňa školy pre OU Mgr. Beáta KUNOVÁ  a hlavný majster odborného výcviku 

Ing. Peter AMBROZ . Prácu plánujú, organizujú, riadia a kontrolujú. Za výsledky priamo zodpovedajú riad.školy.

 1.Teoretické predmety: SJL-Slovenský jazyk a lieratúra, MAT-Matematika, ROJ-Rómsky jazyk, VPR-Výtvarná príprava,

                                         OBN-Občianska náuka, NBV-Náboženský výchova, ETV-Etická výchova, INF-Informatika,

                                          TSV – Telesná a športová výchova, MTE- Materiály, TEC- Technológie.

  2.Odborný výcvik ( OVY):žiaci sa delia na skupiny.

C:\Users\admin\Desktop\Babiškina chyža.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/100998156_2865025790395265_5190841776809705472_o.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/100671874_2865025623728615_6292402649446744064_o_1.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/95849685_2887428567960988_3397194662983761920_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/95917073_2887428704627641_763778883265757184_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/96401981_2887428157961029_6915057278257201152_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ruska/95884311_2887428231294355_6499720725119631360_n.jpg

[learn_press_profile]