„eTwinning“ je program partnerstva škôl, ktorý predstavuje najväčšiu komunitu európskych škôl. Tá vznikla v roku 2005 pod záštitou komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program eTwinning umožňuje učiteľom a žiakom všetkých škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnersvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učíť sa navzájom z dobrých príkladov a realízácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojích žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno- vzdelávacom procese.

Projekty: 

Web 2.0 i TIK – narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT – tools for collaboration and co-creation

https://twinspace.etwinning.net/191086/home

Discover my City. Odkrywam moje miasto

https://twinspace.etwinning.net/162225/home

Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky

https://live.etwinning.net/projects/project/223199

Vianoce okolo nás a medzi nami

https://twinspace.etwinning.net/204844/home

Uložené certifikáty našim žiakom v tomto projekte:

Trilateralne seminarium „Kreatywna edukacja medialna z eTwinning”, 14. – 17. 10. 2021, Krakow, Poland

https://twinspace.etwinning.net/199483/home

Po stopách poděbradských soch

https://twinspace.etwinning.net/191308/home

Spaβ mit Deutsch

https://twinspace.etwinning.net/203864/home

Probuzení Země a otvírání studánek

https://twinspace.etwinning.net/235605/home

Na stiahnutie:

Získanie európskeho certifikátu kvality eTwinning

Congratulations! Your school has been awarded the European Quality Label for the work in the eTwinning project „Vianoce okolo nás a medzi nami“ “ Probuzení Země a otvíraní studánek “  This means that your work, the work of your students and the collaboration with your partners met the Quality Label Framework criteria and received a high score.

As a result you will receive a certificate which you can disseminate in your website(s) and display in a prominent position in your school. Also, your project will be featured in a special area on the European School Education Platform.

Once again congratulations and we hope you continue organising high quality projects with other eTwinning teachers.

With our best regards,
The eTwinning Team

Gratulujeme žiakom, ktorí sa pod vedením PhDr. Jany Mašlonkovej, MBA, získali tieto krásne ocenenia za projekty „Vianoce okolo nás a medzi nami“ a Probuzení Země a otvíraní studánek “ v spolupráci s partnerskými školami.

Získanie európskeho certifikátu kvality eTwinning je veľké ocenenie za vynikajúcu prácu a záväzok vo využívaní digitálnych nástrojov a spolupráce v oblasti vzdelávania.

eTwinning certifikát kvality je vysoko ceneným uznaním, ktorého hodnota sa prejavuje v širšom vzdelávacom spoločenstve. Inovatívne prístupy k vzdelávaniu slúžia ako príklad pre ostatných učiteľov a inšpirujú ich k podobným úspechom.

Európsky certifikát kvality eTwinning je nielen dôkazom odbornosti, ale aj zrkadlom oddanosti a nasadenia vo vzdelávaní. Je to vynikajúce ocenenie úsilia a talentu.

Prajeme ďalšie úspechy a ešte raz blahoželáme k tomuto významnému oceneniu.