Škola , od svojho založenia v roku 2008, získala veľké množstvo ocenení a uznaní.

Najdôležitejšie ocenenia školy:

  • Plaketa Jána Amosa Komenského za mimoriadny prínos vo vzdelávaní
  • Cena Ministerstva vnútra SR – Salus populi suprema Lex
  • Cena za rozvoj  celoživotného vzdelávania dospelých, MŠVVaŠ SR
  • Cena Dizajnér roka pre strednú Európu 
  • Cena predsedu VUC Prešovského kraja
  • Ocenenie Krajské srdce na dlani za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť
  • Cena Východoslovenskej galérie „Hry s umením“
  • Mimoriadne ocenenie komory výtvarníkov na súťaži MLM
  • Počas výstav Mladý tvorca v Nitre získala niekoľko ocenení, napr. – TOP výrobok v odevnej tvorbe; TOP výrobok umelecké stvárnenie kovu, Top výrobok Drevo v interiéri…
  • Každoročne sa škola zúčastňuje rôznych celoslovenských súťaží: „Anjel Vianoc“…

 

Kežmarská škola bola opäť ocenená

Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkovéworkshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej prácea zamestnávania, organizovala 9. decembra

Umelecký prednes v rómskom jazyku a TERŇI VOĎI ( Mladá duša)

UMELECKÝ PREDNES V RÓMSKOM JAZYKU a TERŇI VOĎI ( Mladá duša) Romano čhib je názov súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v rómskom

Slovenka roka 2021 v kategórii vzdelávanie

Mgr. ANNA JURGOVIANOVÁ si z trinásteho ročníka SLOVENKA ROKA odniesla ocenenie v kategórii Vzdelávanie. Jej prácu ocenili Rudolf Sivák, prorektor pre rozvoj z

Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou,

Naša riaditeľka školy bola ocenená krajom

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na

Ocenenie pre nášho žiaka za výtvarné dielo

V kežmarskej výstavnej sieni Barónka sa 8. marca 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení autorom úspešných výtvarných diel v rámci výstavy MOJE

Úspešných murárov máme i na našej škole

Pri príležitosti 25. ročníka Medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností sa uskutočnila v Nitre 4. – 6. apríla 2018 súťaž MURÁR

Ocenené diela našej študentky na výstave Anjel Vianoc 2018

V rámci výstavy Anjel Vianoc 2018, ktorá je otvorená v Tatranskej galérii – Elektráreň v Poprade vystavovali svoje diela i študenti našej Súkromnej spojenej

Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

Slovenská rada rodičovských združení v rámci 6. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl ocenila našu Súkromnú

V roku 2013 bola škola ocenená projektom Roma Spirit

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie