Škola , od svojho založenia v roku 2008, získala veľké množstvo ocenení a uznaní.

Najdôležitejšie ocenenia školy:

  • Plaketa Jána Amosa Komenského za mimoriadny prínos vo vzdelávaní
  • Cena Ministerstva vnútra SR – Salus populi suprema Lex
  • Cena za rozvoj  celoživotného vzdelávania dospelých, MŠVVaŠ SR
  • Cena Dizajnér roka pre strednú Európu 
  • Cena predsedu VUC Prešovského kraja
  • Ocenenie Krajské srdce na dlani za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť
  • Cena Východoslovenskej galérie „Hry s umením“
  • Mimoriadne ocenenie komory výtvarníkov na súťaži MLM
  • Počas výstav Mladý tvorca v Nitre získala niekoľko ocenení, napr. – TOP výrobok v odevnej tvorbe; TOP výrobok umelecké stvárnenie kovu, Top výrobok Drevo v interiéri…
  • Každoročne sa škola zúčastňuje rôznych celoslovenských súťaží: „Anjel Vianoc“…

 

Získanie európskeho certifikátu kvality eTwinning

Congratulations! Your school has been awarded the European Quality Label for the work in the eTwinning project „Vianoce okolo nás

Kežmarská škola bola opäť ocenená

Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkovéworkshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej prácea zamestnávania, organizovala 9. decembra

Umelecký prednes v rómskom jazyku a TERŇI VOĎI ( Mladá duša)

UMELECKÝ PREDNES V RÓMSKOM JAZYKU a TERŇI VOĎI ( Mladá duša) Romano čhib je názov súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v rómskom

Slovenka roka 2021 v kategórii vzdelávanie

Mgr. ANNA JURGOVIANOVÁ si z trinásteho ročníka SLOVENKA ROKA odniesla ocenenie v kategórii Vzdelávanie. Jej prácu ocenili Rudolf Sivák, prorektor pre rozvoj z

Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou,

Naša riaditeľka školy bola ocenená krajom

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na

Ocenenie pre nášho žiaka za výtvarné dielo

V kežmarskej výstavnej sieni Barónka sa 8. marca 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení autorom úspešných výtvarných diel v rámci výstavy MOJE

Úspešných murárov máme i na našej škole

Pri príležitosti 25. ročníka Medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností sa uskutočnila v Nitre 4. – 6. apríla 2018 súťaž MURÁR

Ocenené diela našej študentky na výstave Anjel Vianoc 2018

V rámci výstavy Anjel Vianoc 2018, ktorá je otvorená v Tatranskej galérii – Elektráreň v Poprade vystavovali svoje diela i študenti našej Súkromnej spojenej

Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

Slovenská rada rodičovských združení v rámci 6. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl ocenila našu Súkromnú

V roku 2013 bola škola ocenená projektom Roma Spirit

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie