ocenenie EDUMA

Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkové
workshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce
a zamestnávania, organizovala 9. decembra 2022 v Bratislave Stretnutie Vnímavých,
pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej.

Stretnutie sa organizovalo v predvečer Dňa boja za ľudské práva, ktorým je 10. december. Na
podujatí sa stretli zástupcovia škôl a firiem z celého Slovenska, ktorí sa môžu hrdiť titulom
Vnímavá škola, Vnímavá firma, Vnímavý učiteľ alebo sa o tento titul uchádzali v roku 2022.


Hlavným programom podujatia bolo slávnostné oceňovanie Vnímavých škôl, Vnímavých
firiem a výnimočne i Vnímavého projektu. Titul ,,Vnímavá“ získavajú organizácie, ktoré
musia plniť mnoho konkrétnych úloh a kritériá, aby splnili podmienku k získaniu tohto titulu.
Školy a organizácie vytvárajú komunity na školách a v podnikoch, ktoré sú vnímavé voči
ľuďom s prekážkami a rôznymi handikepmi.


Jednou z ocenených organizácií bola aj Súkromná spojená škola – Biela voda, ktorej
pedagógovia sa postupne niekoľko rokov zapájajú do programu Vnímaví učitelia. Kežmarská
stredná škola bola na stretnutí Vnímavých škôl ocenená hlavne preto, že spája v sebe snahu
lepšie rozumieť a pomáhať ľuďom a deťom naokolo, je vždy pripravená vnímať a odpovedať
na ich potreby a pravidelne plní všetky podmienky, ktoré spájajú a vytvárajú dobrú klímu pre
všetkých, ktoré to potrebujú, alebo požiadajú o pomoc.


Počas slávnostného programu bola premietaná video prezentácia SSŠ, Biela voda a jej
aktivít, ktorú spracovala nezisková organizácia EDUMA. Programu a slávnostného
oceňovania sa zúčastnili riaditeľka školy Anna Jurgovianová, absolventka školy Klaudia
Laliková a maturantka Eva Mišalková, ktorých si pozvala nezisková organizácia v predstihu,
aby prezentácia školy bola včas originálne a hlavne autenticky spracovaná. Ocenenie za
školu prevzali na slávnostnom podujatí zamestnanci školy, ktorí sú veľkým prínosom pri
práci so žiakmi hlavne z Rómskej komunity,  majster odborného výcviku Martin Mišalko
a pedagogická asistentka Lucia Krajňáková.


Ocenenie od Edumy, n.o., je pre školu potvrdením správne nastavenej cesty. Tá síce nie je
ľahká a jednoduchá, ale vďaka výsledkom sa javí, že je správna.

[learn_press_profile]