babickina izba

Babičkinu chyžu zriadila a spravuje naša škola. Ponúka nielen dávnu minulosť s tradíciami výstavy historických predmetov, ale i aktuálnu súčasnosť, kde sa realizuje tkanie nových kobercov na dobových krosnách. Priamo sa tu predvádza tkáčske remeslo.

Babičkina chyža sa nachádza na prízemí zadného traktu budovy na Hlavnom námestí č.64, kde sídli kežmarská knižnica. Otvorená je počas pracovných dní od 9:00 hod. do 13:30 hod. Počas leta 2022 si našlo cestu do „ chyže“ veľa návštevníkov a turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Odborný výklad i prácu na krosnách predvádza v jednej osobe správkyňa expozície,

Štefánia  ZOMBEKOVÁ , a je to s určitosťou nevšedný zážitok, ktorým sa iba umocmí príjemný dojem z návštevy zaujímavej expozície kežmarskej histórie.

Pridanou hodnotou v Babičkinej chyže sú výrobky, ktoré vytvorili žiaci školy pod vedením ich majsteriek a majstrov odbornej výchovy. Sú to, okrem už spomínaných tkaných kobercov, aj predmety z dreva do kuchyne, šité obrusy, chňapky, detské čiapky a tašky rôzneho druhu a veľkosti: nákupné, výletné, brašne , výrobky-šperky z drôtikov a čipky. Všetko sú to originálne výrobky, ktoré dodávajú tomuto miestu čaro i nádych nevšednosti. 

Srdečne pozývame záujemcov , vstup je zdarma. Väčšie skupiny ( nad 10 osôb) je potrebné nahlásiť vopred na telefónnom čísle 0902 323 517.

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.7.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.9.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.10.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.14.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.8.jpg

[learn_press_profile]