SPOLUPRÁCA NAŠEJ ŠKOLY S INTERNETOVÝM OBCHODOM TAKOY

S vďakou sme prijali  ponuku  sponzorskej spolupráce, ktorou našu školu poctil internetový obchod s textilom a galantériou www.takoy.sk.  Je to jedna z mála firiem, ktorej kreatívni zamestnanci  sami navrhujú, vyrábajú aj potláčajú originálne dizajnové látky.  Veľmi nás potešilo, keď nám táto spoločnosť darovala veľkú krabicu odrezkov z týchto krásnych […]

Festival sakúr a umenia

Festival sa konal 12. apríla 2024 pri príležitosti výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Japonskom. V roku 2020 bolo pri príležitosti 100. výročia zasadených stovky sakúr po celom Slovensku. Kvety sakury pripomínajú prehlbujúce sa priateľstvo medzi oboma krajinami. V rámci programu predviedla Súkromná spojená škola, […]

Naši žiaci na hrade MODRÝ KAMEŇ – predvádzanie remesiel a kultúrny program

Dňa 10. apríla 2024 mali možnosť naši žiaci a pedagógovia absolvovať predvádzanie remesiel, kultúry Rómov, ktoré bolo spojené s edukačnou prehliadkou hradu Modrý Kameň. Žiaci odovzdávali, ale i získavali nové informácie z histórie remesiel a odievania, predviedli bohatý kultúrny program v rámci oslavy Medzinárodného dňa […]

UMENIE Z RADOSTI, VÁŠNE A EMÓCIÍ – prezentácia módnej tvorby a umenia našich žiakov v Modernom centre umenia a komunity UMELKA v Bratislave

Vo viacerých mestách na Slovensku si každoročne 8. apríla pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Výnimkou nie je ani naša škola. Nielen tento deň, ale počas celého školského roka našim žiakom pripomíname ich krásnu bohatú kultúru, tradície ako aj tisícročnú históriu Rómov a v neposlednom rade obohacovanie […]

Upracme si Slovensko 2024

S jarným slnkom, ktoré sa na nás ešte štrbavo usmieva, a prvými snežienkami prichádza aj nová energia. Prinavráťme Slovensku jeho prirodzenú krásu počas jarnej brigády, ktorá nie je len o odstraňovaní odpadu, ale aj o pocite spolupatričnosti a zodpovednosti za miesto, kde žijeme. Aj tento rok […]

Simulované voľby prezidenta SR

Tak ako v reálnom svete dospelých, aj naši žiaci si volili prezidenta Slovenskej republiky v simulovaných študentských voľbách. Študentské voľby, ktoré simulovali prvé kolo prezidentských volieb, sa konali v SSŠ Biela voda, Kežmarok 18. a 19. marca 2024. Do volieb sme zapojili žiakov školy vo […]