Škola sa zapojila do projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Ide o národný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP PoP).

Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum a jeho cieľom je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Projekt je práve v čase pandémie považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Škola uzatvorila Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Informácie o projekte:

NP POP: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

MPC:  https://mpc-edu.sk

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/loga/header_nppop1.png
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/loga/header_nppop2.png
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/loga/header_nppop3.png
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/loga/header_nppop4.png

[learn_press_profile]