Základné informácie

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal všetky krajčírske úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Obsah kurzu

Modul 1
Pomocné práce pri výrobe konfekcieo a strojového šitia

Čo získate absolvovaním kurzu:

– osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
– komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania
– základné vlastnosti textilných materiálov
– vedieť zhotoviť strih
– poznať zásady správneho šitia
– vedieť zhotoviť rôzne druhy panských aj dámskych strihov

Cieľová skupina

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne s výučným listom. Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.

Celkové trvanie: 200 hod.

Cena: 630,- EUR

Dodatočné informácie

  • Po dohode možnosť absolvovať jednotlivé moduly zvlášť.
  • Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne s výučným listom.
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
  • Pri absolvovaní všetkých modulov, absolvent získava, ako bonus štartovací balíček.
  • Držiteľ ISIC karty zľava 5 %
  • Individuálna zľava pre študentov, žena na materskej a dôchodca
  • Samoplatca zľava + možnosť splátok
  • Individuálny prístup – prispôsobenie podľa potrebám

Prihláška na kurz

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

Galéria