Nový projekt Chyť sa svojej šance podporuje vznik pracovných miest a rozbeh podnikania. Je spustený od 1.októbra 2021 a realizuje ho 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci SR, na ktorý môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti.

Projekt má 3 opatrenia:

Prvé: Podpora začínajúcich SZČO– na toto opatrenie škola nežiadala finančný príspevok.

Druhé: Finančný príspevok aj na mentora– naša škola ,v rámci opatrenia, získala finančné prostriedky na 2 uchádzačov a 2 mentorov na 4 mesiace.

Tretie: Podpora znevýhodnených uchádzačov– naša škola, v rámci opatrenia, získala finančné prostriedky na 1 uchádzača na 6 mesiacov.