„Mám právo na lepší život a tu mi  pomôžu rozvíjať moje zručnosti. Hľadajú spôsoby, nie dôvody.“

Legislatívny rámec

Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok vznikla 1. júla 2009.           Riaditeľkou školy je Mgr. Anna JURGOVIANOVÁ.Zriaďovateľom školy je:  Biela voda, n.o., Nad traťou 1342/ 28, 060 01 Kežmarok.Škola má od 1. septembra 2017 názov : Súkromná spojená škola , Biela voda,Kežmarok.Škola má 2 organizačné zložky: I. SSŠ-  odborná škola, II.  SSŠ-  odborné učilište.Škola má 6 elokovaných pracovísk: EP Krížova Ves, EP Podhorany ,  EP Ihľany, EP Podsadek,  EP Jakubany,  EP Ľubotín.Škola je neziskovou organizáciou. IČO: 51076438.DIČ: 2120589053.

Zameranie školy

Súkromná spojená škola je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe.Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je škola so stupňovitým vzdelávaním:poskytuje vzdelanie v oblasti remesiel a služieb,s kurzami základného vzdelávania,s ukončovaním strednej školy, s maturitným štúdiom a so vzdelávaním pre dospelých,s atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov,pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK),odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality,uchádzačom o prácu ponúkame dokončenie základného vzdelania, ukončenie vzdelania dokladom o zaučení pre pomocné remeselné odbory, ukončenie vzdelania výučným listom, dvojročnou maturitou a pre dospelých ponúkame kurzy, semináre, besedy,/poskytuje akreditované kurzy pre všetkých dospelých, ktorí si chcú zmeniť, doplniť alebo rozšíriť kvalifikáciu. Zároveň  škola umožňuje  doplniť si  vzdelanie, napr. výučný list, maturita a pod. Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je zaregistrovaná :v Európskom zozname firiem, je členom projektu Ambasádorská škola,
  je členom skupiny JA Worldwide Slovensko,  je členom Vnímavá škola,   čo zvyšuje vysoko kredibilitu školy.Študijné zameranie školy:– zameranie pre sociálne znevýhodnených,  práca s drevom,  práca s textilom, služby a domáce práce,  stavebné práce, strojárska výroba, ručné spracúvanie kovov, poľnohospodárska výroba, výrobné  konfekcie, všeobecné remeselné činnosti.Študijné odbory:Strojárska výrobaMurárVýroba konfekcieKaderníčka, kaderník – BarbierStavebná výrobaUmelecký kováč a zámočníkLesná výrobaUmelecký stolárKrajčík / krajčírkaPodnikanie v remeslách a službách s maturitou Kurzy:Umelecký kováčVýroba konfekcieMurárKrajčír -dámske odevyUmelecký stolárStavebná výrobaKaderník- Barbier / KaderníčkaSpracúvanie dreva a lesná výrobaKontakty na školu: SSŠ, Biela voda, Kežmarok                                   Nad traťou 1342/ 28                                   060 01 Kežmarok Tel. +421 911 523 517, email:  ssoskk@gmail.com .EDUID                  S NAZOV                           OBEC         ULICA             EMAIL1100017990          Súkromná spojená škola Kežmarok   Biela voda 2100017988          Súkromná spojená škola Kežmarok   Biela voda 2 soukk.riaditel@gmail.com100017989          Súkromná spojená  škola Kežmarok   Biela voda 2 soukk.riaditel@gmail.com
                   

Galéria