mesiac ucty

Október je mesiac, ktorý poznáme aj ako mesiac úcty k starším ľuďom. Na prvý pohľad si môžeme myslieť, že sa nás to netýka. Veď my ešte nie sme starí / staré. Avšak ako pedagógovia a tiež i rodičia zároveň, máme zodpovednosť za výchovu nám zverených žiakov. Zamysleli sme sa spoločne ,ako môžeme v našom okolí a v našej škole  budovať úctu ku starým ľuďom.

Keď sa chce, tak sa dá

V našej škole ,so žiakmi a pedagógmi v rámci mimotriednych aktivít v kmeňovej škole a na elokovaných pracoviskách , je možnosť v mesiaci október:

– osloviť starých rodičov za účelom osobného stretnutia , lebo prirodzená interakcia, budovanie vzájomných mostov, pocit dôležitosti aj pre starého človeka je veľmi dôležitá a je to krásne gesto,

-pôjdeme  zo školy  spievať do Domova dôchodcov- také mini vystúpenie. Starí ľudia sa potešia, ožijú, pookrkejú na duchu. Je pravda, že aktuálne covidové obmedzenia neumožňujú úplne všetko , ale ak je vôľa, cesta sa nájde.

Čo plánujeme my?

 •  Spolu so žiakmi chceme zhotoviť pohľadnice a spoločne ich poslať – aby aj žiaci boli účastní procesu.A prečo nenapísať aj starým rodičom a potešiť ich? Nie mail, ale rukou pekne písaný list-pohľadnicu. Zo srdca. A kedy je vhodnejšia doba ako teraz v októbri?
 • Každoročne sa zapájame do vianočnej pošty pre neznámych starkých – prečo tento rok nezačať s prípravou už skôr? Môžeme tak potešiť ešte viac ľudí.
 • Mať otvorené oči a vnímavé srdce každý deň tam ,kde práve sme.
 • Zrealizujeme so žiakmi celoškolskú akadémiu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
 • Druhá októbrová nedeľa: Deň starých rodičov .Tento sviatok vznikol na podnet Američanky Marian Lucille Herndon McQuade. Ona sama mala 40 vnúčat, 15 vlastných detí a bola ženou v domácnosti. Kampaň rozbehla v roku 1970. Sviatok bol vyhlásený o osem rokov neskôr v roku 1978. Termín jeho slávenia má každá krajina nastavený inak. My sa však môžeme pomodliť za našich starkých a veriacich žiakov budeme k tomu nabádať ……
 • Vyjadrení lásky nikdy nie je dosť. Kto z nás by nechcel počuť, že nás niekto má rád, že mu na nás záleží? Že sme pre niekoho veľmi cenní a vzácni? Sviatok starých rodičov ponúka príležitosť prejaviť im lásku a úctu. Možno inak ako doteraz. Dať im najavo, že ich máme radi, že nám na nich záleží..
 • Niekedy veci až príliš komplikujeme. Pritom stačí naozaj tak málo:
  • zavolať im a úprimne sa zaujímať o to, ako sa majú,
  • navštíviť ich– niet nad osobný kontakt a objatie,
  • spolu s deťmi vytvoriť pre nich niečo – nakresliť obrázok, pohľadnicu. Ak sa nedá doručiť osobne, pošlime ho poštou s nejakým pekným odkazom,
  • splniť im ich veku primerané rozmary. Nie nadarmo sa hovorí, že malé deti a starí ľudia majú niečo spoločné.
  • pomôcť im – napriek tomu ,že sa nám absolútne nebude chcieť.
 • Studnica múdrosti : Starí rodičia majú viac múdrosti, ako si myslíme. Všeličo videli, zažili a prežili. Pozerajú sa na život z nadhľadu a s odstupom času. Naučme mladých počúvať ich príbehy a zážitky. Rady starých rodičov sú jednoduché a pravdivé. Veď to poznáme: „Neboj, bude to dobré. Netreba nič – zdravie je prvoradé. Čas všetko ukáže. Netráp sa nad tým.“ Uznajme, nemajú pravdu?
C:\Users\admin\Desktop\Obr.2.jpg

[learn_press_profile]