europoslankyna
Miriam Lexmann hodnotí svoju návštevu našej školy takto:

???????? EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Zažiť v jeden deň slovenskú, ukrajinskú, ale aj rómsku kultúru a k tomu neprecestovať ani jeden kilometer – ako na to? Dnes stačilo prísť do Kežmarku. V réžii Súkromnej spojenej školy som tu zažila skvelú oslavu Európskeho dňa jazykov. Výnimočná bola v každom ohľade.

Študenti tejto školy sú zväčša zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. Medzi seba však prijímajú všetkých a prijatie je na tejto škole naozaj citeľné. 

Bohatý program plný aktivít, temperamentná hudba, tradičné jedlo a samozrejme, spoznávanie jazykov. Skvelý bol aj kvíz, v ktorom si žiaci preskúšali znalosti  nielen o jazykoch , ale aj o štátoch Únie. 

Ďakujem za pozvanie riaditeľke Anne Jurgovianovej a Tomášovi Šimoňákovi za pomoc pri organizácii a tlieskam všetkým vám, aký úžasný deň ste pripravili. 

  • Európsky deň jazykov odkazuje na jazykovú rôznorodosť, ktorá tvorí súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. 
  • Tento deň je, samozrejme, aj dňom, ktorý nás má motivovať k učeniu sa cudzích jazykov. Pretože práve vďaka ich znalosti získavame väčšiu slobodu, či už pri cestovaní, učení sa alebo na trhu práce.
  • PS: Vedeli ste, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov? Hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch. 
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.4.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.6.jpg

[learn_press_profile]