V mesiaci marec 2024 boli realizované stavebné úpravy strechy na budove školy. Pôvodná, viac ako 40-ročná, značne poškodená plechová strešná krytina spôsobovala zatekanie dažďovej vody do triedy na poschodí, následne poškodenie náterov a vznik plesní v učebniach.

Zriaďovateľ školy, Biela voda, n.o., požiadal o dotáciu Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023. Projekt č. 6815/2023/USVRK-KUS s názvom „Oprava strechy – Biela voda“ bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Úradu vlády sumou 19 000 €.

Vďaka tejto podpore boli na streche budovy školy realizované stavebné úpravy. Po oprave strechy sa významným spôsobom zlepšili hygienické podmienky v triedach. Znížili sa výdavky na vykurovanie, zlepšil sa aj celkový estetický vzhľad priestorov na vyučovanie.