Týždeň dobrovoľníctva

Naša škola , od svojho vzniku , sa zapája do širokospektrálnych aktivit v rámci dobrovoľníctva. Slovensko sa už 14 rokov mení na krajinu dobrých skutkov a my k tomu každoročne prispievame tiež.  Heslom tohto ročníka bolo:                      „ ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA.“  Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia […]

europsky den jazykov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2022

26.9.2022 Európsky deň jazykov Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.  Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa […]