Naša škola , od svojho vzniku , sa zapája do širokospektrálnych aktivit v rámci dobrovoľníctva. Slovensko sa už 14 rokov mení na krajinu dobrých skutkov a my k tomu každoročne prispievame tiež.  Heslom tohto ročníka bolo:

                     „ ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA.“ 

Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia vedia v krízových situáciách odpovedať nezištným dobrom a zapojiť sa do pomoci druhým. Veľa ľudí si skúsilo dobrovoľníctvo prvýkrát, keď rozdávali rúška, robili nákupy, či chodili triediť materiálnu pomoc, alebo sprevádzať odídencov na úrady. Aj mnohí dobrovoľníci, ktorí mali už skúsenosť s dobrovoľníctvom z rôznych iných organizácii či podujatí, neváhali a zapojili sa, kde bolo potrebné. Pandémia a kríza na Ukrajine preverili mnohé organizácie, ktoré sa rýchlo a efektívne zmobilizovali, preskupili svoje sily a prispôsobili svoje zameranie podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. 

Aj tento rok, počas septembra : v týždni od 16.-22. 9.22022, sa do dobrovoľníctva zapojilo veľa skvelých ľudí z našej školy, ktorí chceli venovať svoj voľný čas pomoci iným. Benefitom bola možnosť spoznať nové tváre a dobrý pocit z toho, že pomáhame tam, kde je to naozaj potrebné. Mgr. Anna Jurgovianová, riaditeľka SSŠ, Biela voda, Kežmarok ,tento rok venovala deťom Detských jasiel na Ulici Mládeže v Poprade potrebné materiáne zabezpečenie . Obetavé majsterky a učitelky v kmeňovej škole v Kežmarku vyrobili návleky a tie odovzdali vedeniu zariadenia.

C:\Users\admin\Desktop\Dobrovoľnícka práca obr.1.jpg

Na elokovaných pracoviských ,v rámci školy ,učitelia ,majstri a žiaci upratovali okolie škôl.

Elokované pracovisko Podsadek

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Podsadek obr.1.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Podsadek obr.2.jpg

Elokované pracovisko Krížová Ves

C:\Users\admin\Desktop\Obr.3.jpeg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.4.jpeg
C:\Users\admin\Desktop\Obr.1.jpeg
C:\Users\admin\Desktop\Obr.2.jpeg

[learn_press_profile]