europsky den jazykov

26.9.2022 Európsky deň jazykov

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. 

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok nielen pripravila, ale hlavne zorganizovala veľmi netradičný celodenný program. 

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/edj_priebezn_program-page-0.jpg
C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EDJ 5.jpeg
EDJ 11
EDJ 1
EDJ 3
EDJ 4
EDJ 6
EDJ 9
EDJ 10
EDJ 12
EDJ 13
EDJ 14

[learn_press_profile]