svetovy den prvej pomoci

Tohoročná téma svetového dňa prvej pomoci 2022 „ Celoživotná prvá pomoc“, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných životných a krízových situáciách. Tento deň je tiež príležitosťou oslavy ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci.

Poskytovanie prvej pomoci vedie:

  • k záchrane života
  • zabráneniu vzniku komplikácií
  • k urýchleniu zotavenia

Laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia, ako žiadna pomoc! Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť-ide teda o bezprostrednú pomoc alebo o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. 

[learn_press_profile]