Dňa 29. 11. 2023 naši žiaci mali možnosť absolvovať zaujímavú exkurziu do Múzea kultúry Rómov v Martine. Výlet bol zameraný na podporu výučby rómskeho jazyka a reálií, podporu zachovania a rozvoja znalostí rómskeho jazyka a kultúry u mladých ľudí z prostredia marginalizovanej rómskej komunity, snahou bolo vzbudiť záujem žiakov o spoznávanie a propagovanie rómskych dejín a kultúry, búranie predsudkov, spoznávanie významných rómskych osobností zo všetkých spoločenských oblastí života, ako napr. kultúry, umenia, histórie, politiky a pod.

Táto exkurzia bola financovaná z MŠVVaŠ SR – RP – Národnostnej menšiny 2023.

Žiaci si z tejto exkurzie priniesli mnoho nezabudnuteľných zážitkov…