Dňa 4. septembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024  v areáli SSŠ Biela voda, Kežmarok a na elokovaných pracoviskách (Krížová Ves, Podhorany, Ihľany, Podsadek, Jakubany, Ľubotín).

Pani riaditeľka Mgr. Anna Jurgovianová privítala študentov a pedagógov a popriala všetkým úspešný štart do nového školského roka.

Prajeme všetkým študentom veľa úspechov!