Vo viacerých mestách na Slovensku si každoročne 8. apríla pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Výnimkou nie je ani naša škola.
Nielen tento deň, ale počas celého školského roka našim žiakom pripomíname ich krásnu bohatú kultúru, tradície ako aj tisícročnú históriu Rómov a v neposlednom rade obohacovanie ich rómskeho jazyka.
Vďaka spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou a Iceland Liechtenstain Norway grant sme sa ako škola zúčastnili so žiakmi v Modernom centre umenia a komunity UMELKA, kde sme prezentovali módnu tvorbu a umelecké práce študentov. V ukážkach rôznorodosti módneho oblečenia sa premostili dve kultúry v módnej prehliadke.
Paľikeras vaš amaro Lumakero Romano džives. Ďakujeme za náš Medzinárodný deň Rómov.