Dňa 2. septembra 2023 sa konali folklórne slávnosti v Nižnom Mirošove, kde v rámci programu vystúpil náš tanečný súbor Terňi Voďi, ktorý toto podujatie spestril hudbou, tancom a hovoreným slovom.

Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, sme preto radi, že náš tanečný súbor prispel k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt.