V školskom roku 2023/2024 sme sa stali súčasťou projektu – KRÓKUS . Projekt je realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. Začal v roku 2005 a dodnes sa rozšíril do dvanástich európskych krajín.

Cieľom projektu Krókus (Šafran) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisíce ďalších detí, ktoré sa stali obeťami  nacistickej krutosti.

Na počesť ich pamiatky sadia žiaci cibuľky žltých krókusov (do kvetináčov alebo priamo na školskom dvore), ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Cibuľky krókusov posiela Múzeum židovskej kultúry.