Festival sa konal 12. apríla 2024 pri príležitosti výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Japonskom. V roku 2020 bolo pri príležitosti 100. výročia zasadených stovky sakúr po celom Slovensku. Kvety sakury pripomínajú prehlbujúce sa priateľstvo medzi oboma krajinami.

V rámci programu predviedla Súkromná spojená škola, Biela voda prehliadku modelov víťaznej kolekcie Bratislavských módnych dní na tému „origami“.

V rámci kultúrneho programu vystúpili aj FS Čečina, František Kovár, ZUŠ Jozefa Kresánka, pripravený bol bohatý sprievodný program ukážky samurajských zbraní a vojenských doplnkov, tvorivé dielne, kaligrafia, spoločenské hry Shogi, kvíz o dvoch krajinách s viac ako 100 ročnými bilaterálnymi vzťahmi a botanická prehliadka parku so záhradkárom a cestovateľom Pavlom Chloubom.

Sme radi, že sme boli súčasťou tohto podujatia.