Si žiakom druhého alebo tretieho ročníka SSŠ Biela voda, Kežmarok?

Teraz máš jedinečnú príležitosť získať vodičské oprávnenie skupiny B s 15 % zľavou.

Spĺňať musíš tieto podmienky:

  • dobrá dochádzka do školy,
  • dobrý prospech,
  • aktívna účasť na školských podujatiach,
  • odporúčanie triednym učiteľom.

Bližšie informácie a prihlášku získaš u svojho triedneho učiteľa.