Počas augustových dní si mohli návštevníci OC Forum v Poprade pozrieť výstavu obrazov študentov a pedagógov našej školy. Výstava sa niesla v znamení rómskej kultúry.

Veríme, že táto výstava nebola poslednou!