Často počúvame, že ľudoví remeselníci nemajú svojich nástupcov. Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok podporuje svojich študentov, motivuje a aktívne ich zapája v rámci remesiel aj do tvorby a výroby ľudových krojov, čím im vštepuje ľudové tradície podtatranského regiónu.  

Začiatkom septembra sa stala Banská Bystrica hlavným mestom folklóru. Slovenský deň kroja prilákal tisícky fanúšikov a milovníkov folklóru.

Medzi účinkujúcimi nechýbali ani študenti a pedagógovia z našej školy, ktorí sa zapájajú do charitatívnych akcií, výstav, módnych prehliadok a súťaží, na ktorých získavajú mnohé ocenenia. Kroje, sú výsledkom spoločnej práce majsteriek a študentiek na odbornej výchove v odbore krajčír a výroba konfekcie.

Predstavené boli kroje severného Spiša a Zamaguria – Ždiar, Lendak, Slovenská Ves a Malá Franková.