Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok 2020 si prevezme toto ocenenie i naša škola! Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom i kolektívom za rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané […]

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia“, sú slová našej zástupkyne riaditeľky školy PhDr. Jany Mašlonkovej, ktorá je jednou z 30 nominovaných v celoštátnej […]

Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

Slovenská rada rodičovských združení v rámci 6. ročníka Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl ocenila našu Súkromnú strednú odbornú školu pamätnou medailou. Odovzdanie pamätnej medaily sa uskutočnilo v Bardejove 12. mája 2017 v rámci výstavy žiackych výtvarných prác na tému Folklórne tradície […]