V rámci výstavy Anjel Vianoc 2018, ktorá je otvorená v Tatranskej galérii – Elektráreň v Poprade vystavovali svoje diela i študenti našej Súkromnej spojenej školy.Naša študentka Sára Hycláková získala na výstave od poroty prvé miesto i čestné uznanie za svoje dve diela.

Fotografie: dole vľavo je víťazná práca a dole vpravo je práca ocenená čestným uznaním. https://www.ssos-kezmarok.sk/images/48375950_2426551777576004_2410366072063524864_n.jpg

[learn_press_profile]