ocenenie EDUMA

Kežmarská škola bola opäť ocenená

Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkovéworkshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej prácea zamestnávania, organizovala 9. decembra 2022 v Bratislave Stretnutie Vnímavých,pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej. Stretnutie sa organizovalo v predvečer Dňa boja za ľudské práva, ktorým je 10. december. Napodujatí sa stretli zástupcovia […]

Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok 2020 si prevezme toto ocenenie i naša škola! Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom i kolektívom za rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané […]

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia“, sú slová našej zástupkyne riaditeľky školy PhDr. Jany Mašlonkovej, ktorá je jednou z 30 nominovaných v celoštátnej […]