terni vodi

UMELECKÝ PREDNES V RÓMSKOM JAZYKU a TERŇI VOĎI ( Mladá duša)

Romano čhib je názov súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v rómskom jazyku. Ide o memoriál  rómskej spisovateľky Eleny Lackovej.

Knižničný klub Eleny Lackovej organizuje druhýkrát ( 2021 a 2022) recitačnú súťaž pod názvom PAĽI KERAV ( Ďakujem). 

V tomto roku sa naša škola prihlásila do tejto prestížnej súťaže . V semifinále, ktoré sa uskutočnilo 24.mája 2022 tejto postupovej súťaže, kde študenti sa zúčastnili a súbor Terňi viďi aj vystúpili s programom  pod vedením p.asistentky Lucie Krajňákovej , sme získali nasledovné umiestnenia:

1.miesto v recitácii prózy získal žiak Mikuláš Polhoš z Rakús.

1.miesto v recitácii poézie získal Kristián Červeňák z Ľubotína.

TERŇI VOĎI ( Mladá duša) je hudobno-dramatická školská mládežnícka skupina, ktorá pôsobí od roku 2018 v našej škole. Šikovní mladí študenti školy poznávajú tradície a kultúrne hodnoty Rómov a zároveň šíria ľudové rómske piesne, tance, básne, rozprávky v regióne i mimo.

Vedúcou skupiny  a choreografkou je pani Lucia Krajňáková ( Krížová Ves), pedagogická asistentka školy. Za hudobnú a tanečnú stránku je zodpovedný Martin Mišalko ( Rakúsy), pedagogický asistent školy.

Členkami a členmi  súboru sú : Eva Mišalková ( Ihľany), Michaela Oračková ( Podhorany), Júlia Mišalková ( Ihľany), Mikuláš Polhoš ( Rakúsy), Dušan Mirga ( Rakúsy), Michal Mirga ( Rakúsy), Anežka Mižigárová ( Spišská Belá), Sebastián Mirga ( Vrbov).

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.8.jpg
    Lucia KRAJŇÁKOVÁ         
C:\Users\admin\Desktop\Obr.9.jpg
          Martin MIŠALKO

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Obr.1
Časť členov súboru s pani riaditeľkou Mgr.Annou Jurgovianovou

Na vystúpení ……..
                     Festival študentského remesla v Kežmarku 2022
     Členky a členovia hudobno-dramatického súboru a ich vedúca

[learn_press_profile]