etwinning

Congratulations! Your school has been awarded the European Quality Label for the work in the eTwinning project „Vianoce okolo nás a medzi nami“ “ Probuzení Země a otvíraní studánek “  This means that your work, the work of your students and the collaboration with your partners met the Quality Label Framework criteria and received a high score.

As a result you will receive a certificate which you can disseminate in your website(s) and display in a prominent position in your school. Also, your project will be featured in a special area on the European School Education Platform.

Once again congratulations and we hope you continue organising high quality projects with other eTwinning teachers.

With our best regards,
The eTwinning Team

Gratulujeme žiakom, ktorí sa pod vedením PhDr. Jany Mašlonkovej, MBA, získali tieto krásne ocenenia za projekty „Vianoce okolo nás a medzi nami“ a Probuzení Země a otvíraní studánek “ v spolupráci s partnerskými školami.

Získanie európskeho certifikátu kvality eTwinning je veľké ocenenie za vynikajúcu prácu a záväzok vo využívaní digitálnych nástrojov a spolupráce v oblasti vzdelávania.

eTwinning certifikát kvality je vysoko ceneným uznaním, ktorého hodnota sa prejavuje v širšom vzdelávacom spoločenstve. Inovatívne prístupy k vzdelávaniu slúžia ako príklad pre ostatných učiteľov a inšpirujú ich k podobným úspechom.

Európsky certifikát kvality eTwinning je nielen dôkazom odbornosti, ale aj zrkadlom oddanosti a nasadenia vo vzdelávaní. Je to vynikajúce ocenenie úsilia a talentu.

Prajeme ďalšie úspechy a ešte raz blahoželáme k tomuto významnému oceneniu.