Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. Symbolicky sa tak poďakoval za prácu a úspechy v školstve.

„Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.

O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305. Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.

Medzi ocenenými je i riaditeľka našej Súkromnej spojenej školy Anna Jurgovianová!

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regióne :Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:
Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, MedzilaborceMgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, KežmarokIng. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, PrešovMVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, PrešovIng. Vladimír Boroš – Spojená škola, ČaklovIng. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, BardejovMgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, PrešovPhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, PopradMgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, KežmarokPhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, KežmarokMgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, PrešovMgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, PopradIng. Anna Repková – Hotelová akadémia, HumennéPaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, PopradRNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, SvitMgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, PrešovIng. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, PrešovRNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, BardejovRNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, PrešovPhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, LevočaIng. Anton Muška – Spojená škola, Prešov Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PrešovJán Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PrešovMiriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PrešovSamuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, PrešovAnton Fecko – SPŠ technická, BardejovJakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, PrešovJakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, KežmarokAdam Benko – Obchodná akadémia, PopradDávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný SmokovecAneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, SninaMatej Zámečník – Gymnázium, PopradJán Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, SvitPeter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, PrešovAndrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, PrešovErik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará ĽubovňaDávid Pasternák – SOŠ technická, HumennéEmil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, PrešovMichal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, PrešovMarek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad TopľouNorbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov 

Charakteristika našej ocenenej riaditeľky podľa kraja:

Mgr. Anna Jurgovianová – riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, ktorá sa venuje vzdelávaniu Rómov viac ako 20 rokov.

Výučba v škole vychádza z princípov Waldorfskej školy, kladúcej dôraz na výchovu umením a podporu tvorivosti žiaka a práve vďaka stupňovitému vzdelávaniu jej žiaci získavajú pocit úspechu i na medzinárodnej úrovni. Postupne otvorila 6 elokovaných pracovísk, kde sa venuje aj vzdelávaniu dospelých. Jej hlavným krédom je: „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými.“

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/DSC_0514.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/64603539_642242966292453_366333145248694272_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/64913108_740331586382787_6162434838830776320_n.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/64787610_443431013105669_3848327500790759424_n.jpg

[learn_press_profile]