Dňa 05.12. 2023 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov všetkých ročníkov, ktorý prebiehal v mestskej športovej hale Vladimíra Jančeka v Kežmarku. Do turnaja sa zapojilo celkovo 16 žiakov. Po úvodnom oboznámení s upravenými pravidlami súťaže sa hráči zapojení do turnaja rozcvičili a nasledovalo prvé kolo zápasov. Jednotlivé zápasy boli časovo ohraničené a trvali sedem minút, pričom bola zachovaná zmena podania po dvoch bodoch. Po odohratí prvého kola vznikla tzv. „vetva porazených“, v ktorej sa pokračovalo ako vo „vetve víťazov“. Nakoniec si tretie miesto vybojoval Kevin Bíly, na druhom mieste sa umiestnil Samuel Gábora víťazom sa stal Adrián Mirga. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien nasledoval koncert v podaní dvojice známej ako „Alex band“. Všetci účastníci turnaja spolu s povzbudzujúcimi spolužiakmi a pedagogickým zborom si vychutnávali skvelú atmosféru. Hodinový koncert bol zavŕšený spoločným fotografovaním. Na záver sa konalo príjemné predvianočné posedenie v priestoroch školy, kde nesmela chýbať vynikajúca kapustnica.