vianocny turnaj

Vianočný volejbalový turnaj učiteľov stredných škôl

Dňa 16. 12. 2022, v priestoroch telocvične SOŠ agropotravinárskej a technickejv spolupráci zorganizovala Súkromná spojená škola, Biela voda Kežmarok už tradičnývianočný volejbalový turnaj zamestnancov kežmarských stredných škôl. Tohto roku sa turnaja zúčastnili iba 3 školy a to SOŠ Garbiarska, SOŠ Agropotravinárskaa technická a SSŠ Biela voda. Ale o to vrúcnejšia […]

Zima očami našich žiakov

Tak sa volá prezentácia Súkromnej spojenej školy, Biela voda z Kežmarku, ktorá jev jednom z výkladov v centre Kežmarku. Na rohu ulíc Dr. Alexandra a Starý trh vo výklade predajne Sintra, už tradične vznikajúsezónne aktualizované výstavy prác žiakov zo SSŠ Biela voda. Tentoraz žiaci vsadili naprezentáciu zimy ako ročného […]

Vianočný trh bol i s ponukou vianočných výrobkov z Bielej vody

Tak ako každý rok, aj na tohtoročnom Vianočnom predajnom trhu mala Súkromnáspojená škola, Biela voda svoje zastúpenie. V stánku bola pripravená bohatá ponuka pre kupujúcich akéhokoľvek veku i zamerania.Vianočné prestierania, obrusy klasické nielen v adventných farbách a tvaroch, a aj celoročnoutématikou. Rôzne drevené, kované, drôtikované, či plstené výrobky a ozdobné […]

ocenenie EDUMA

Kežmarská škola bola opäť ocenená

Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkovéworkshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej prácea zamestnávania, organizovala 9. decembra 2022 v Bratislave Stretnutie Vnímavých,pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej. Stretnutie sa organizovalo v predvečer Dňa boja za ľudské práva, ktorým je 10. december. Napodujatí sa stretli zástupcovia […]