vianocny turnaj

Dňa 16. 12. 2022, v priestoroch telocvične SOŠ agropotravinárskej a technickej
v spolupráci zorganizovala Súkromná spojená škola, Biela voda Kežmarok už tradičný
vianočný volejbalový turnaj zamestnancov kežmarských stredných škôl.

Tohto roku sa turnaja zúčastnili iba 3 školy a to SOŠ Garbiarska, SOŠ Agropotravinárska
a technická a SSŠ Biela voda. Ale o to vrúcnejšia a veselšia bola športová atmosféra medzi
súťažiacimi školami.
Družstvá odohrali vzájomné zápasy proti sebe v duchu fair-play, priateľskej nálady a najmä
bez zranení. Pre účastníkov turnaja a zástupcov škôl bolo pripravené chutné občerstvenie.
Po odohraní posledného zápasu sa zástupcovia a vedenie jednotlivých škôl presunuli do
priestorov SSŠ Biela voda, kde zástupkyňa riaditeľky školy p. Mašlonková poďakovala
účastníkom za predvedené výkony a vyhodnotila turnaj. Víťazom turnaja sa stala SOŠ
agropotravinárska a technická a všetky družstvá si odniesli netradičnú cenu vyrobenú
v dielňach SSŠ Biela voda. T5ou boli ručne vyrobené vianočné stromčeky s nápisom akcie.
Športový deň všetci uzavreli priateľským posedením pri kapustnici.

Tešíme sa na ďalší ročník.

[learn_press_profile]