V stredu 29.11. 2023 sa naša škola zúčastnila Burzy informácií stredných škôl v Kežmarku, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Kežmarok. Naša škola mala možnosť zaujímavým spôsobom odprezentovať všetky učebné odbory na nový školský rok 2024/2025.

Navštívili nás žiaci a pedagógovia z rôznych základných škôl z kežmarského okresu, súčasťou predstavenia našej školy a jednotlivých elokovaných pracovísk bola aj prezentácia, ktorou sme žiakom podrobne priblížili možnosť štúdia na jednotlivých učebných odboroch našej školy, poskytli informácie ohľadom organizovaných akcií, ponúkli fotky z rôznych školských podujatí. Súčasťou našej prezentácie boli aj ukážky prác našich študentov z jednotlivých odborov, slávnostná tabuľa z odboru čašník, servírka na tému „tradičné Vianoce na Spiši“. Zúčastnení sa mohli nechať skrášliť v našom improvizovanom kaderníckom salóne, naše žiačky z elokovaného pracoviska Podhorany predvádzali drôtikovanie a zhotovovanie šitej čipky.

Na tomto podujatí sa zúčastnilo veľké množstvo žiakov, veríme, že mnoho z nich sa stane aj NAŠIMI ŽIAKMI.