Učebný odbor- 2- ročný

3178 F VÝROBA  KONFEKCIE

3383 F SPRACÚVANIE DREVA

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA

4579 F LESNÁ VÝROBA

Učebný odbor – 3- ročný

3152 H KRAJČÍRKA

3661 H MURÁR

6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

6456 H KADERNÍK

Nadstavbové štúdium

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH