Učebný odbor – 3- ročný

3178 G 03 VÝROBA KONFEKCIE- šitie bielizne a ručné techniky

3383 G 08 SPRACÚVANIE DREVA- výroba úžitkových a umeleckých predmetov

3686 G 03 STAVEBNÁ VÝROBA – murárske práce

4572 G 09 POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA – ZÁHRADNÍCTVO: kvetinár, zeleninár, sadovník