Fotogaléria aktivít v rámci pomoci utečencom z Ukrajiny

I.Mesiac jún  a júl 2022:

-od 13. 06.do 30.06. – prvý Kurz SJL a slovenských reálií pre skupinu 9 utečencov z Ukrajiny.,

-od 20.06. do 06.07.-druhý Kurz SLJ a slovenských reálií pre skupinu 8 utečencov z Ukrajiny,

-od 04.07. do 15.07.-tretí Kurz SJL a slovenských reálií pre skupinu 12 utečencov z Ukrajiny.Ide o intenzívne kurz hradené ÚPSVaR SR.

II. Mesiac máj 2022-pilotný projekt pre utečenkyne s deťmi-kreatívne dielničky

I. SKUPINA ÚČASTNÍKOV KURZU SJL z UKRAJINY:

8 frekventantov úspešne ukončilo kurz a zvládli úroveň A0 na výbornú.1.júla 2022 im boli slávnostne odovzdané Osvedčenia.

II.SKUPINA ÚČASTNÍKOV KURZU SJL z UKRAJINY:

6 frekventantov úspešne ukončilo kurz a zvládli úroveň A0 na výbornú.6.júla 2022 im boli slávnostne odovzdané Osvedčenia.