Dňa 17. júna 2024 Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región, získalo za školský rok 2023/2024 celkovo 15 učiteľov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia územnej školskej rady. Toto významné ocenenie sa podarilo získať aj našej kolegyni PhDr. Janke Mašlonkovej, MBA, ktorá svojimi pravidelnými aktivitami zapája našu školu do rôznych projektov.

Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania dostalo v tomto školskom roku 15 študentov. O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva Úradu PSK. Ocenená bola aj naša žiačka Erika Oračková, srdečne blahoželáme, veľmi sa tešíme aj z jej úspechov.

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.