Spolupráca SSŠ, Biela voda pri realizácii pilotného projektu vzdelávania z MRK

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obec Rakúsy, Prešovská univerzita v Prešove a Asociácia škôl s vyučovaním rómskeho jazyka podpísali memorandum o spolupráci na vytvorení pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy. Tento projekt predstavuje významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na […]