Všetkých Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí 2024, ktorý sa uskutoční v utorok 6. 2. 2024 v čase od 8.00 do 13.00 hod. v priestoroch našej školy v Kežmarku. Čaká na Vás prezentácia našich učebných odborov na školský rok 2024/2025, budete mať možnosť navštíviť našu krajčírsku dielňu, kaderníctvo, učebne odborného výcviku, porozprávať sa s učiteľmi, majstrami a žiakmi našej školy. Predstavíme Vám naše elokované pracoviská, možnosti duálneho vzdelávania, akcie, ktoré škola pravidelne organizujeme. Tešíme sa na Vás.